Sortownia odpadów odpowiada na śmieciowy problem – Sortownia odpadów

Sortownia odpadów odpowiada na śmieciowy problem – Sortownia odpadów

Problem, co zrobić ze śmieciami staje się jednym z najbardziej palących współczesnych problemów ekologicznych. Wbrew panującym w Europie tendencjom demograficznym zaludnienie świata wzrasta, a galopująca konsumpcja sprawia, że pojedynczy obywatel produkuje coraz więcej śmieci. Stąd tak istotny jest recykling, który ma znaczenie także dlatego, że wiele surowców nie jest już tak łatwo dostępnych jak niegdyś, a więc czemu nie wykorzystać ponownie surowca już użytego? Niestety wciąż brakuje dobrych nawyków sortowania odpadów w poszczególnych gospodarstwach domowych. A nawet te przeznaczone do recyklingu mają różną wielkość i różny skład. Sortownia odpadów, do której trafiają śmieci odbierane od ludzi rozwiązuje ten problem, wykorzystując różne sita i separatory. Wspierana przez system komputerowy sortuje, prasuje i oczyszcza śmieci.Możliwość komentowania jest wyłączona.